1. setkání 14.10.2017

Astapenko: ALERGICKÁ REAKCE U ADOLESCENTA


Frelich: DĚTSKÁ ANESTEZIOLOGIE


Frelich: PERIPARTÁLNÍ ŽOK


Gálová: PACIENT NEBO TECHNIKA?


Haiduk: REGIONÁLNÍ ANESTEZIE I.


Jor: ANESTEZIE PRO ORL


Klincová: KPR PO ADENOTOMII


Kutěj: MALIGNÍ HYPERTEMIE   


Parma: ANESTEZIE U OBÉZNÍCH PACIENTŮ


Rodina: REGIONÁLNÍ ANESTEZIE II. 


Šeděnková: VSTUPY DO ŽILNÍHO SYSTÉMU


Svobodová: FARMAKOLOGIE ANESTETIK


Trlicová: ASPIRACE U LAČNÉHO PACIENTA


Vodička: DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT


Vodička: ZÁSTAVA OBĚHU U OPERACE ZADNÍ JÁMY

CELÝ PROGRAM