PREZENTACE:  aktualizováno 2. 3. 2018

Astapenko:  ALERGICKÁ REAKCE U ADOLESCENTA  (otevřít soubor pdf)

Frelich:  DĚTSKÁ ANESTEZIOLOGIE  (otevřít soubor pdf)

Frelich:  PERIPARTÁLNÍ ŽOK  (otevřít soubor pdf)

Gálová:  PACIENT NEBO TECHNIKA?  (otevřít soubor pdf)

Haiduk:  REGIONÁLNÍ ANESTEZIE I. (otevřít soubor pdf)

Jor:  ANESTEZIE PRO ORL  (otevřít soubor pdf)

Klincová:  KPR PO ADENOTOMII  (otevřít soubor pdf)

Kutěj:  MALIGNÍ HYPERTEMIE  (otevřít soubor pdf)

Parma:  ANESTEZIE U OBÉZNÍCH PACIENTŮ  (otevřít soubor pdf)

Rodina:  REGIONÁLNÍ ANESTEZIE II.  (otevřít soubor pdf)

Šeděnková:  VSTUPY DO ŽILNÍHO SYSTÉMU  (otevřít soubor pdf)

Svobodová:  FARMAKOLOGIE ANESTETIK  (otevřít soubor pdf)

Trlicová:  ASPIRACE U LAČNÉHO PACIENTA  (otevřít soubor pdf)

Vodička:  DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT  (otevřít soubor pdf)

Vodička:  ZÁSTAVA OBĚHU U OPERACE ZADNÍ JÁMY  (otevřít soubor pdf)