4. SETKÁNÍ MLADÝCH ANESTEZIOLOGŮ 21.5.2022

(Lékařská fakulta Ostravské univerzity, přednáškový sál - budova ZY)

I. BLOK 8:45 - 10:35 (P. Štourač, M. Parma, T. Ekrtová)
8:45-9:00 - Úvodní slovo
9:00-9:45 - Co bych měl vědět o UPV? (P. Sklienka, Ostrava) (přednáška zde)
9:45-10:10 - Vliv polohy a charakteru výkonu na ventilaci (L. Kukrálová, Hradec Králové)
(přednáška zde)
10:10-10:35 - Anestezie v hrudní chirurgii (P. Dzurňáková, Ostrava) (přednáška zde)

II. BLOK 11:00 - 13:05 (J. Gumulec, I. Zýková, M. Duksa)
11:00-11:25 - Plná krev: minulost nebo budoucnost? (V. Vodička, Ostrava) (přednáška zde)
11:25-11:50 - Plasma free protokol (bude upřesněno, Liberec) (přednáška zde)
11:50-12:15 - Bez destiček to nejde... (T. Musilová, Brno) (přednáška zde)
12:15-12:40 - Harry Potter a koagulace života (J. Bláha, Praha) (přednáška zde)
12:40-13:05 - Klinická fyziologie koagulace (D. Astapenko, Hradec Králové) (přednáška zde)

III. BLOK 13:50 - 15:39 (J. Divák, O. Jor, V. Vodička)
Kazuistiky
13:50-14:10 - Když se obtížné zajištění DC zvrtne v ŽOK (L. Krčíková, Ostrava) (přednáška zde)
14:10-14:30 - Střelné poranění aneb když se Dr. House zmýlil (K. Lečbychová, Ostrava) (přednáška zde)
14:30-14:50 - Sekáč (M. Král, Olomouc) (přednáška zde)
14:50-15:10 - Embolie plodovou vodou. Proč zase já?! (M. Duksa, Ostrava) (přednáška zde)
15:10-15:30 - PIMS aneb co dokáže COVID u dětí (T. Musilová, Brno) (přednáška zde)