Jsme parta mladých anesteziologů, kteří se rozhodli rozšířit svá neformální setkání i mezi další kolegy z jiných nemocnic. Naší filosofií je poučit se z dosavadních zkušeností a chyb stejně zkušených i nezkušených kolegů. Na setkání prezentují mladí lékaři své přednášky, kazuistiky, které předem projdou recenzním řízením služebně staršího kolegy a všechny postřehy jsou pak hojně probírány na večerním neformálním pokračování.  


Odborná záštita:

prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc.

Organizace:

MUDr. Ondřej Jor Ph.D

MUDr. Markéta Bílená

MUDr. Hana Straková

MUDr. Věra Šeděnková

MUDr. Filip Haiduk

MUDr. Vojtěch Vodička

MUDr. Martin Kutěj

MUDr. Tereza Ekrtová

MUDr. Karolína Lečbychová

MUDr. Martina Klincová

MUDr. Ivana Schmidková

MUDr. Simona Němcová

Mentoři a recenzenti:

prim. MUDr. Jan Divák Ph.D, MBA

MUDr. Filip Burša Ph.D 

prim. MUDr. René Urbanec

MUDr. Jan Štigler

MUDr. Jan Varady

MUDr. Martin Duksa

MUDr. Jan Žvaka

MUDr. Peter Sklienka Ph.D