Jsme parta mladých anesteziologů, kteří se rozhodli rozšířit svá neformální setkání i mezi další kolegy z jiných nemocnic. Naší filosofií je poučit se z dosavadních zkušeností a chyb stejně zkušených i nezkušených kolegů. Na setkání prezentují mladí lékaři své přednášky, kazuistiky, které předem projdou recenzním řízením služebně staršího kolegy a všechny postřehy jsou pak hojně probírány na večerním neformálním pokračování.  


Odborná záštita:

prof. MUDr. Pavel Ševčík CSc.

Organizace:

MUDr. Ondřej Jor

MUDr. Filip Haiduk

MUDr. Vojtěch Vodička

MUDr. Ivana Šabršulová

MUDr. Martin Kutěj 

MUDr. Věra Šeděnková

MUDr. Martina Klincová

MUDr. Linda Hamšíková

Markéta Papalová

Hanka Straková

Mentoři a recenzenti:

prim. MUDr. Jan Divák Ph.D, MBA

MUDr. Filip Burša Ph.D 

prim. MUDr. René Urbanec

MUDr. Jan Štigler

MUDr. Jan Varady

MUDr. Martin Duksa

MUDr. Jan Žvaka

MUDr. Christián Kufa