1. SETKÁNÍ MLADÝCH ANESTEZIOLOGŮ 14.10.2017

(Lékařská fakulta Ostravské univerzity, přednáškový sál)

Odborný program:

8:00 - 8:10 - Úvodní slovo (Jor, Haiduk)

I. BLOK (prof. Ševčík, Jor, Frelich)

15min - Současný systém vzdělávání v oboru AIM (prof. Ševčík) (přednáška nedodána)
15min - Farmakologie anestetik (Svobodová) (přednáška k dispozici zde)
25min - Základy dětské anestezie (Frelich) (přednáška k dispozici zde)
15min - Difficult airway management (Vodička) (přednáška k dispozici zde)
15min - Vstupy do žilního systému (Šeděnková) (přednáška k dispozici zde)

II. BLOK (Burša, Haiduk, Reimer) 

15min - Anestezie pro ORL a chirurgii hlavy a krku (Jor) (přednáška k dispozici zde)
15min - Základy regionální anestezie I. (Haiduk) (přednáška k dispozici zde)
15min - Základy regionální anestezie II. (Rodina) (přednáška k dispozici zde)
15min - Peripartální život ohrožující krvácení (Frelich) (přednáška k dispozici zde)
15min - Předoperační hodnocení rizika (Reimer) (přednáška nedodána)

III. BLOK (Máca, Klincová, Astapenko) 

15min - I nekomplikované výkony se komplikují (Klincová) (přednáška k dispozici zde)
15min - Anafylaktický šok u adolescenta (Astapenko) (přednáška k dispozici zde)
15min - Maligní hypertermie (Kutěj) (přednáška k dispozici zde)
15min - Zástava oběhu u operace zadní jámy (Vodička) (přednáška k dispozici zde)
15min - Aspirace u lačného pacienta (Trlicová) (přednáška k dispozici zde)
15min - Pacient nebo technika? (Lőrincz Gálová) (přednáška k dispozici zde)

Celý program v PDF - 1. Setkání mladých anesteziologů.pdf