PASIVNÍ ÚČAST   :  Zde bude možná registrace od 1. 3. 2021

STUDENTI :  Zde bude možná registrace od 1. 3. 2021