2. SETKÁNÍ MLADÝCH ANESTEZIOLOGŮ 21.4.2018

(Lékařská fakulta Ostravské univerzity, přednáškový sál - budova ZY)

I. BLOK 9:40 - 11:20 (Žvaka, Štiger, Duksa, Varady)

Tento blok se věnuje základní dovednosti anesteziologa - oxygenaci a zajištění dýchacích cest u pacienta v celkové anestezii. Sdělení bude prezentováno očima mladého anesteziologa, jehož pohled bude rozšířen dlouholetou praxí zkušeného kolegy.

II. BLOK 11:40 - 13:20 (Ševčík, Urbanec, Bezděk K., Konopáč) 

"MÁM PRVNÍ SLUŽBU, JSOU TŘI RÁNO A VOLAJÍ MĚ NA ...."
Blok mladých anesteziologů, kteří už přece jen nějaké zkušenosti mají. Pokusí se Vás upozornit na chyby, které udělali a které pravděpodobně čekají i Vás.

III. BLOK 14:00 - 15:40 (Jahoda, Kučera, Burša, Pařízek) 

KAZUISTIKY