2. setkání 21.4.2018

Bebej: CAN´T INTUBATE, CAN´T VENTILATE NA JIP


Dubový: KAZUISTIKA LARYNOPASMUS U DÍTĚTE


Dubový: FIBROSKOPICKÁ INTUBACE


Hudec: BACT během KPR


Jor: CAN´T INTUBATE, CAN´T VENTILATE


Klincová: KOMPLIKOVANÉ DÍTĚ


Kotleba: NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ


Parma: VENTILACE OBLIČEJOVOU MASKOU DOSPĚLÉHO 


Pařízek: CÍSAŘSKÝ ŘEZ


Prauzek: PERIOPERAČNÍ PLÍCNÍ EMBOLIE


Rodina: POLYTRAUMA


Šabršulová: VENTILACE OBLIČEJOVOU MASKOU U DÍTĚTE


Šeděnková: LARYNGEÁLNÍ MASKA


Vodička: OROTRACHEÁLNÍ INTUBACE