2. SETKÁNÍ MLADÝCH ANESTEZIOLOGŮ

Sobota 21. 4. 2018

Ostrava, přednáškový sál Lékařské Fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě
  Ul. Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh, Ostrava


PROGRAM


9:00 - 9:10   Úvodní slovo   (Jor, Ševčík)

9:10 - 9:30   Racionální předoperační příprava   (Žvaka)


1. Blok     9:40 - 11:20     (Žvaka, Štigler, Duksa, Varady)

AIRWAY MANAGEMENT - TIPY A TRIKY

Tento blok se věnuje základní dovednosti anesteziologa - oxygenaci a zajištění dýchacích cest u pacienta v celkové anestezii. Sdělení bude prezentováno očima mladého anesteziologa, jehož pohled bude rozšířen dlouholetou praxí zkušeného kolegy.

 • VENTILACE OBLIČEJOVOU MASKOU DOSPĚLÉHO    (Parma, Varady)
 • VENTILACE OBLIČEJOVOU MASKOU DÍTĚTE    (Šabršulová, Štigler)
 • LARYNGEÁLNÍ MASKA    (Šeděnková, Žvaka)
 • OROTRACHEÁLNÍ INTUBACE    (Vodička, Štigler)
 • FIBROOPTICKÁ INTUBACE    (Dubový, Duksa)

Přestávka na kávu

WORKSHOP FIBROOPTICKÉ INTUBACE   (Rodina)

WORKSHOP DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT (Jor) 


2. Blok     11:40 - 13:20      (Ševčík, Urbanec, Bezděk K., Konopáč)

"MÁM PRVNÍ SLUŽBU, JSOU TŘI RÁNO A VOLAJÍ MĚ NA ...."

Blok od mladých anesteziologů, kteří už přece jen nějaké zkušenosti mají. Pokusí se Vás upozornit na chyby, které udělali a které pravděpodobně čekají i Vás.

 • POLYTRAUMA    (Rodina) Ostrava
 • KOMPLIKOVANÉ DÍTĚ    (Klincová) Brno
 • NÁHLOU PŘÍHODU BŘIŠNÍ    (Kotleba) Brno
 • CÍSAŘSKÝ ŘEZ    (Pařízek) Ústí nad Labem
 • GERIATRICKÉHO PACIENTA    (Frelich) Ostrava

Přestávka na kávu

WORKSHOP FIBROOPTICKÉ INTUBACE   (Rodina)

WORKSHOP DIFFICULT AIRWAY MANAGEMENT (Jor) 


3. Blok     14:00 - 15:40     (Jahoda, Kučera, Burša, Pařízek)

KAZUISTIKY

 • BACT během KPR    (Hudec) Brno
 • Can´t intubate, can´t ventilate    (Jor) Ostrava
 • Can´t intubate, can´t ventilate na JIP    (Bebej) Ostrava
 • Laryngospazmus u dítěte    (Dubový) Ostrava
 • Perioperační plicní embolie    (Prauzek) Frýdek Místek

Program 2. Setkání (304 kB) - Otevřít soubor PDF


Po skončení programu v restauraci Slezká v centru Ostravy. 

 https://www.slezska.com/

Akce je primárně určena pro anesteziology do 35 let, ale zváni jsou všichni se zájmem o tuto problematiku.